• Władze szkoły

    • Tomasz Kucharski
    • Tomasz KucharskiDyrektor
    • Mirosława Gul
    • Mirosława GulZastępca dyrektora
    • Irena Jaskowiak-Jurska
    • Irena Jaskowiak-JurskaZastępca dyrektora
    • Marek Bohdziun
    • Marek BohdziunZastępca dyrektora