• Zestawy podręczników dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego: POBIERZ