• Statut Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego: POBIERZ

    Statut Szkoły Podstawowej nr 11: POBIERZ

    Statut Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi: POBIERZ

    Statut VII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego: POBIERZ

    Uchwała w sprawie zmian w treści statutów (19.12.2019): POBIERZ

    Uchwała w sprawie zmian w treści statutów: POBIERZ

    Uchwała w sprawie przyjęcia nowych statutów: POBIERZ