• Język polski:
    Język polski - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Język polski - LO7 - POBIERZ

    Języki obce:
    Język angielski - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Język angielski - LO7 - podstawa - POBIERZ
    Język angielski - LO7 - rozszerzenie - POBIERZ
    Język niemiecki - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Język niemiecki - LO7 - POBIERZ

    Matematyka:
    Matematyka - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Matematyka - LO7 - POBIERZ

    Biologia:
    Biologia - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Biologia - LO7 - POBIERZ

    Chemia:
    Chemia - SP3MS, SP11, LO7 - POBIERZ

    Fizyka:
    Rafał Piasecki - Fizyka - SP11, SP3MS - POBIERZ
    Barbara Jasicka - Fizyka - LO7 - POBIERZ
    Barbara Jasicka - Fizyka - SP11, SP3MS - POBIERZ

    Geografia:
    Geografia - SP3MS - POBIERZ
    Geografia - SP11 - POBIERZ
    Geografia - LO7 - POBIERZ

    Przyroda:
    Przyroda - SP3MS - POBIERZ
    Przyroda - SP11 - POBIERZ

    Historia:
    Historia - SP3MS, SP11 - POBIERZ

    Informatyka:
    Informatyka - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Informatyka - LO7 - POBIERZ

    Technika:
    Technika - SP3MS, SP11 - POBIERZ

    Edukacja dla Bezpieczeństwa:
    Edukacja dla Bezpieczeństwa - SP3MS, SP11 - POBIERZ
    Edukacja dla Bezpieczeństwa - LO7 - POBIERZ

    Plastyka:
    Plastyka - SP3MS, SP11 - POBIERZ

    Muzyka
    Muzyka - SP3MS, SP11 - POBIERZ

    Wychowanie fizyczne:
    Wychowanie fizyczne - SP11 - POBIERZ
    Wychowanie fizyczne - lekka atletyka - SP3MS. LO7 - POBIERZ

    Edukacja wczesnoszkolna:
    Edukacja wczesnoszkolna - SP3MS, SP11 - POBIERZ

    Ocenianie zachowania:
    Kryteria oceny zachowania - ZSMS - POBIERZ