• Ocenianie przedmiotowe:

    Zasady oceniania są jednakowe na wszystkich przedmiotach i określone zostały w STATUCIE szkoły.

     

    Ocenianie zachowania:

    Kryteria oceny zachowania: POBIERZ